สินค้าล่าสุด
P116 มาเลย์ลูกร้อย ปทุมธานี
ชื่อ P116สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ซอก บ่อเลือด ตา หู หน้า ห.....
P14 มาเลย์ลูกร้อยปทุมธานี
ชื่อ P14สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา บ่อเลือด เน้นหน้า เ.....
P111 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P111สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หูปนซอก หางเยอะเชิงกั.....
P262 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P262สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้าหูปนซอก หางเยอะเชิงกั.....
P210 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P210สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หน้า หางเชิงกัด กัดหน.....
P223 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P223สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ซอก หู หางเชิงกัด กัดแรง .....
P135 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P135สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 8 เดือนครึ่งแผลกัด บ่อเลือด หน้า หูปนซอก หา.....
P194 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P94สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หูปนซอก เน้นหน้า มี.....
P18 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P18สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า หูปนซอก หางจัดๆเชิงกัด.....
P17 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P17สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หู ซอก บ่อเลือด เน้นหน้.....
P10 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P10สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หน้าหู เน้นหน้าบ่อเล.....
VIP25 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ VIP25สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า หูปนซอก มีหางประกอบ.....
P284 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P284สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หู ซอก เน้นหน้าเชิงกั.....
P127 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P127สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า ปาก หูปนซอก มีหางประก.....
P903 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P903สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 10 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หูปนท้อง บ่อเลือด เน.....
P164 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P164สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หู หางเชิงกัด ม้วนตบ .....
P902 เวียดนามลูกร้อย
ชื่อ P902สายพันธุ์ เวียดนามลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 10 เดือนเต็มแผลกัด ปาก บ่อ หูปนซอก หางเชิ.....
P901 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P901สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า ปาก ตา หูเชิงกัด ลำโต.....
P966 เวียดนามลูกร้อย
ชื่อ P966สายพันธุ์ เวียดนามลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หู ท้อง หางเชิงกัด ตับห.....
P933 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P933สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 10 เดือนเต็มแผลกัด หูปนท้องซอก ลงหางท้ายๆเชิ.....
P922 เวียดนามลูกร้อย
ชื่อ P944สายพันธุ์ เวียดนามลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 10 เดือนเต็มแผลกัด บ่อ หู ซอก หางเชิงกัด .....
P911 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P911สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หูปนซอก หางเชิงกัด ม้วนตบ .....
P944 เวียดนามลูกร้อย
ชื่อ P944สายพันธุ์ เวียดนามลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนครึ่งแผลกัด หน้า หางจัดเชิงกัด ตบแ.....
P955 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P955สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 10 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หูปนซอกเชิงกัด ตบไ.....