สินค้าล่าสุด
P18 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P18สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า หูปนซอก หางจัดๆเชิงกัด.....
P17 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P17สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หู ซอก บ่อเลือด เน้นหน้.....
P10 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P10สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หน้าหู เน้นหน้าบ่อเล.....
VIP25 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ VIP25สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า หูปนซอก มีหางประกอบ.....
P284 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P284สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หู ซอก เน้นหน้าเชิงกั.....
P127 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P127สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า ปาก หูปนซอก มีหางประก.....
P903 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P903สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 10 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หูปนท้อง บ่อเลือด เน.....
P164 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P164สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หู หางเชิงกัด ม้วนตบ .....
P902 เวียดนามลูกร้อย
ชื่อ P902สายพันธุ์ เวียดนามลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 10 เดือนเต็มแผลกัด ปาก บ่อ หูปนซอก หางเชิ.....
P901 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P901สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า ปาก ตา หูเชิงกัด ลำโต.....
P966 เวียดนามลูกร้อย
ชื่อ P966สายพันธุ์ เวียดนามลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หู ท้อง หางเชิงกัด ตับห.....
P933 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P933สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 10 เดือนเต็มแผลกัด หูปนท้องซอก ลงหางท้ายๆเชิ.....
P922 เวียดนามลูกร้อย
ชื่อ P944สายพันธุ์ เวียดนามลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 10 เดือนเต็มแผลกัด บ่อ หู ซอก หางเชิงกัด .....
P911 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P911สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หูปนซอก หางเชิงกัด ม้วนตบ .....
P944 เวียดนามลูกร้อย
ชื่อ P944สายพันธุ์ เวียดนามลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนครึ่งแผลกัด หน้า หางจัดเชิงกัด ตบแ.....
P955 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P955สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 10 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หูปนซอกเชิงกัด ตบไ.....
P152 เวียดนามลูกร้อย
ชื่อ P152สายพันธุ์ เวียดนามลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 10 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หู ซอกเชิงกัด โ.....
P123 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P123สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หูปนซอก หางเชิงกัด เกา.....
P19 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P19 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย สถานที่เกิด ปทุมธานี อายุ 10 เดือนเต็ม แผ.....
P80 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P80 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย สถานที่เกิด ปทุมธานี อายุ 9 เดือนเต็ม แผล.....
P149 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P149สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หูปนซอก ลงหางท้ายๆ.....
P91 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P91สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หู ท้อง หางเชิงกัด กัดหนัก.....
P21 เวียดนามลูกร้อย
ชื่อ P21 สายพันธุ์ เวียดนามลูกร้อย สถานที่เกิด ปทุมธานี .....
P09 เวียดนามลูกร้อย
ชื่อ P09สายพันธุ์ เวียดนามลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า ปาก ตา หู หางจัดๆเช.....