สินค้าล่าสุด
P197 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P197สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด บ่อเลือด หูซอก หางเชิงกัด.....
P94 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P94สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หูปนซอก หางเชิงกัด .....
P131 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P131สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า หูปนซอก หางเชิงกัด ก.....
P35 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P35สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หูปนซอก เน้นหน้ามาก.....
MS1 มาเลยฺลูกนอก อีโปร์
ชื่อ MS1สายพันธุ์ มาเลย์ลูกนอกสถานที่เกิด ปอีโปร์ มาเลเซียอายุ 8 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หน้าตา หู หางเย.....
P522 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P522สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด แผลกัด เน้นหน้า เน้นหางจั.....
P116 มาเลย์ลูกร้อย ปทุมธานี
ชื่อ P116สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ซอก บ่อเลือด ตา หู หน้า ห.....
P14 มาเลย์ลูกร้อยปทุมธานี
ชื่อ P14สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา บ่อเลือด เน้นหน้า เ.....
P111 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P111สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หูปนซอก หางเยอะเชิงกั.....
P262 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P262สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้าหูปนซอก หางเยอะเชิงกั.....
P210 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P210สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หน้า หางเชิงกัด กัดหน.....
P223 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P223สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ซอก หู หางเชิงกัด กัดแรง .....
P135 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P135สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 8 เดือนครึ่งแผลกัด บ่อเลือด หน้า หูปนซอก หา.....
P194 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P94สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หูปนซอก เน้นหน้า มี.....
P18 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P18สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า หูปนซอก หางจัดๆเชิงกัด.....
P17 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P17สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หู ซอก บ่อเลือด เน้นหน้.....
P10 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P10สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หน้าหู เน้นหน้าบ่อเล.....
VIP25 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ VIP25สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า หูปนซอก มีหางประกอบ.....
P284 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P284สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หู ซอก เน้นหน้าเชิงกั.....
P127 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P127สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า ปาก หูปนซอก มีหางประก.....
P903 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P903สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 10 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หูปนท้อง บ่อเลือด เน.....
P164 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P164สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หู หางเชิงกัด ม้วนตบ .....
P902 เวียดนามลูกร้อย
ชื่อ P902สายพันธุ์ เวียดนามลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 10 เดือนเต็มแผลกัด ปาก บ่อ หูปนซอก หางเชิ.....
P901 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P901สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า ปาก ตา หูเชิงกัด ลำโต.....