Latest
P19 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P19 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย สถานที่เกิด ปทุมธานี อายุ 10 เดือนเต็ม แผ.....
P80 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P80สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หูซอก หางจัดเชิงกัด ดักตับ.....
P149 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P149สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หูปนซอก ลงหางท้ายๆ.....
P91 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P91 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย สถานที่เกิด ปทุมธานี อายุ 9 เดือนเต็ม แผล.....
P21 เวียดนามลูกร้อย
ชื่อ P21สายพันธุ์ เวียดนามลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 10 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หูปนซอก ท้ายๆลงห.....
P09 เวียดนามลูกร้อย
ชื่อ P09 สายพันธุ์ เวียดนามลูกร้อย สถานที่เกิด ปทุมธานี อายุ 9 เดือนเต็ม แ.....
VIP 54 มาเลย์ลูกร้อย
ประกาศข่าวด่วนเนื่องจากผมได้ไปแอบแบ่งปลาชุดเดิมพันแรงๆจากบ้านลุงมาได้ 2 ครอก ครอกละ 30 ตัว เท่านั้น .....
VIP 55 อินโดลูกร้อย
ประกาศข่าวด่วนเนื่องจากผมได้ไปแอบแบ่งปลาชุดเดิมพันแรงๆจากบ้านลุงมาได้ 2 ครอก ครอกละ 30 ตัว เท่านั้น .....
P45 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P45 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย สถานที่เกิด ปทุมธานี อ.....
P49 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P49 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย สถานที่เกิด ปทุมธานี อายุ 9 เดือนเต็ม แผล.....
A13 มาเลย์ลูกนอก
ชื่อ A13 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกนอก สถานที่เกิด มาเลเซีย อายุ 8 เดือนครึ่ง แผล.....
ตอง 2 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ ตอง 2 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย ( พ่อลูกนอกมาเลย์+แม่ปทุมธานี ) สถานที่เกิด ปทุมธ.....
P31 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P31สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย ( พ่อลูกนอกมาเลย์+แม่ปทุมธานี )สถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนครึ่ง.....
P30 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P30 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย ( พ่อมาจากกันตัง+แม่ปทุมธานี ) .....
เบอร์ 13 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ เบอร์ 13 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย สถานที่เกิ.....
เบอร์ 6 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ เบอร์ 6 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย สถานที่เกิด.....
เบอร์ 5 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ เบอร์ 5 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย สถานที่เกิด.....
P75 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P75สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 8 เดือนครึ่งแผลกัด หูปนท้อง หางเชิงกัด กัดไว.....
P68 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P68 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย สถานที่เกิด ปทุ.....
B2 มาเลย์ลูกนอก
ชื่อ B2 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกนอก ของแท้พร้อมหลักฐานการนำเข้า สถานที่เกิด IPoh อาย.....
SUPER V.I.P. 118 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ SUPER V.I.P. 118 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย แม่นอก+พ่อสายเหนือ .....
SUPER V.I.P. 115 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ SUPER V.I.P. 115 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย สถ.....
A5 มาเลย์ลูกนอก
ชื่อ A5 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกนอก สถานที่เกิด IPoh อายุ 8 เดือนครึ่ง แผลกัด ป.....
P19 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P19 สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อย สถานที่เกิด ปทุ.....